Selecteer een pagina

Haar man werkte in het buitenland. Janet Martin uit Laren stond er in de opvoeding van hun beide zonen door de weeks alleen voor. “Destijds, 40 jaar geleden, was het not done kinderen naar de opvang te brengen. En mijn moeder had zelf 7 kinderen, die stond ook niet te springen om op alle kleinkinderen te passen”. Janet koos bewust voor vrijwilligerswerk.

Door Ina Stoel
Ze ging zich vol inzetten bij de scholen van haar jongens. Voorleesmoeder, kinderen leren breien, ook jongens! Haar eigen zoon was linkshandig, dat viel niet mee. Ouderraad, helpen bij schoolreisjes. En sportclubs. “Het was leuk om te doen. Het gaf energie, je weet wat er op school speelt en ik voelde me betrokken”.

Ook nu zit ze nog in de Belangenvereniging Laren in de commissie zorg en de kantinecommissie van de tennisclub. Toen ze 23 jaar geleden gevraagd werd iets met ouderen te doen, dacht Janet: “Wat moet ik met ouderen?” Dat bleek een onverwacht genoegen. “De sfeer in zorgcentrum de Tusselerhof bleek heel fijn. Het is leuk te luisteren naar alle levensverhalen, een gesprek te voeren met ouderen, die uit zichzelf weinig meer vertellen, serieus genomen te worden door de medewerkers. Janet werkt er iedere week een ochtend of avond. “Ook heel vaak ’s avonds vanaf 18.00 tot ongeveer 20.30 uur. Er is koffie zowel in de salon (de huiskamer) als op de kamers van de bewoners die dat willen. Ik breng dat rond en help bewoners de dag af te sluiten. Bewoners waarderen dit. Ook maak ik de roosters voor gastvrouwen. En ik ben al een aantal jaren secretaresse van de cliëntenraad”. De bewonersgroep is in die 23 jaar wel veranderd. Vroeger was er meer interactie. Er woonden hier mensen van net 65 jaar, erg zelfstandig, die gingen op vakantie en dagjes uit. Als vrijwilliger gingen we mee met een bezoek aan het ziekenhuis of de tandarts. Nu heeft iedereen een zorgzwaarte-indicatie nodig om te komen wonen. Vier of hoger (het gaat tot 10 punten).

Sommige bewoners kunnen nog heel weinig zelf. Wij vrijwilligers (er zijn er zo’n 60!) helpen hen met wandelen, eten, spelletjes. Boven zijn twee gesloten afdelingen, vooral voor bewoners met gevorderde dementie. Hier beneden is een open afdeling. Er zijn naast de gewone dagbesteding zoveel mogelijk gevarieerde activiteiten. Een bibliotheek, gymnastiek voor ouderen, handwerken, muziek. “Om de veertien dagen is er livemuziek. Vooral klassieke muziek wordt erg gewaardeerd. Het zou erg kaal worden als er niet zoveel vrijwilligers actief waren”, zegt Janet. Volgend jaar is de nieuwbouw van de Tusselerhof gereed. Eén vleugel is bedoeld voor de verhuur, de andere voor zorggeïndiceerden. Janet ziet ernaar uit!