Selecteer een pagina

In verschillende functies heeft Albert Wonnink (68) van alles gecoördineerd om samen met de mensen om hem heen tot het beste resultaat te komen. Dat gaat dan niet alleen over het eindresultaat, maar zeker ook over de weg ernaar toe, de goeie sfeer, de onderlinge band en het plezier. Hij begon in 1982 in de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Barchem. Acht jaar lang was hij er ouderling, deed er commissiewerk en de laatste jaren was hij tevens voorzitter.

Door Ina Stoel
Albert werd vervolgens gevraagd voor de Vereniging Contact, dat de belangen van het dorp Barchem behartigt. Er zijn verschillende werkgroepen, zoals wonen, verkeer, recreatie en toerisme. Men organiseert feesten, paasvuren en de dodenherdenking op 4 mei. “In 2006 was Barchem het eerste dorp met een dorpsplan. We waren een heel actieve club. We kregen subsidie en alle inspraakavonden werden druk bezocht”, herinnert Albert zich. “We namen daarmee de gemeente veel werk uit handen en het plan werd door de bevolking gedragen. Elke vijf jaar wordt er nu een nieuw plan geschreven”. Inmiddels is Albert overgestapt naar de Wandel4daagse van Barchem, die dit jaar voor de 14e keer wordt gehouden. “Ik ben nu routecoördinator. Elk jaar worden de wandelroutes aangepast. Voor veel deelnemers is dit de training voor de Nijmeegse vierdaagse. Ook wij hebben afstanden van 20, 30, 40 en 50 km. Dat is tamelijk uniek. Dit jaar vindt de vierdaagse plaats van 4 tot en met 7 juli. De start ligt altijd in Barchem, bij ’t Onderschoer. Er kunnen maximaal 1300 mensen aan meedoen. Een hele organisatie!”. Albert coördineert hier de vrijwilligers, die elke dag de routepijltjes ophangen en eraf halen. “Ik heb alle zestien routes digitaal ingetekend, we draaien proef en natuurlijk zijn overal verkeersregelaars nodig. De ervaring leert dat zo’n 70% van de deelnemers volgend jaar weer deelneemt. 30% is elk jaar nieuw. We krijgen heel veel lovende kritieken. En we sponsoren elk jaar een goed doel. Dit jaar de Seniorensoos van Barchem”. Wat Albert drijft is het samen optrekken in zijn dorp. “Er is een echte teamgeest. Samen iets van de grond tillen, wat er toe doet! Ik mag graag met mensen omgaan. En dan van het begin tot het eind, samen opbouwen en aan het eind alles opruimen. We sluiten de vierdaagse af met een gezamenlijk buffet in ons dorpshuis. Oergezellig. In Barchem heeft Albert volop meegeholpen met de restauratie van de kerk. Hij is kerncoördinator van LochemEnergie voor Barchem en voorzitter van Bello, een wegtreintje in Barchem, vroeger de stoomtrein. Jaarlijks in oktober werkt hij als zendamateur de Jota bij Scouting in Lochem.