Selecteer een pagina

Henk Hannessen (75, voormalig deskundige milieuhygiëne) is vicevoorzitter van de Vereniging Sportraad Lochem, een overkoepelende organisatie voor alle sportverenigingen van de gemeente Lochem. Ze behartigt juridische, financiële en organisatorische belangen, die het enkele belang van de vereniging te boven gaan. Bovendien wordt kennis gedeeld, vraaggericht advies gegeven en ze ondersteunt sportverenigingen bij lastige projecten of dilemma’s.

Door Ina Stoel

Henk hielp bij de oprichting van de Sportraad en is onlangs tot het bestuur toegetreden. In hart en nieren een bestuurder met véél inzet. Zijn vader deed al divers vrijwilligerswerk en ook Henk rolde – vooral door zijn kinderen – er in. In één van zijn vorige woonplaatsen hielp hij een openbare school oprichten. Hij was voorzitter van een oudercommissie en lid van de schoolraad. “Echt actief ben ik in de schaatssport geweest als voorzitter van het Sectiebestuur Langebaan van de Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond (KNSB). Als verantwoordelijk bestuurslid voor alle Olympische (schaats)sporten ben ik drie keer naar de Olympische Winterspelen geweest. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik, na vijfentwintig jaar, gestopt. Om vervolgens secretaris in het bestuur van de Lochemse Tennisclub (LTC) te worden”, grinnikt hij. “Ik wil nog wel klussen doen, maar geen langdurige verplichtingen meer aangaan”, vertelt Henk.

Hij hoopt dat een jongere nu de komende vacature van Voorzitter in de Sportraad gaat opvullen. De Raad organiseert elk jaar in Lochem de sportverkiezingen, de nationale sportweek geïnitieerd door het NOC*NSF en is betrokken bij de gehandicapten sport. Allerlei thema’s worden aangedragen, zoals de rechten en plichten van sportverenigingen, het aanstellen van een vertrouwenspersoon. “Ik vind het prettig om bezig te zijn en samen te werken met mensen, die ook écht iets tot stand willen brengen. Ik kwam binnen het vrijwilligerswerk eigenlijk steeds op nieuwe interessante posities. En mijn sociale contacten gingen ook steeds meer met de sport samenhangen”. De Sportraad geeft advies aan de gemeente bij het uitvoeren van de subsidieregeling “maartschappelijke inzet sportverenigingen” en heeft een driemaandelijks overleg met de wethouder. Samen met Stichting Welzijn Lochem (SWL) verzorgt ze scholing via de vrijwilligersacademie, die belangrijk is voor het runnen van sportverenigingen.

Tom Kleissen, verenigingsondersteuner, verricht vanuit SWL veel werk voor de Sportraad. Eigenlijk zouden alle sportverenigingen lid moeten zijn van de Sportraad”, verzucht Henk. “We zouden dan nog veel meer voor ze kunnen betekenen!”