Selecteer een pagina

Dinsdag 24 November

19:00 – 22:00 – De Beemd

De workshop ‘In veilige handen’ is gericht op het herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Wij bieden deze workshop aan ism Sportraad Lochem!

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Op school, in de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal veilig klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. Tijdens de scholing leer je hoe je de sociale veiligheid vergroot, zaken bespreekbaar maakt en hoe je mensen aanspreekt op hun gedrag. Daarnaast leer je vroege signalen te herkennen en word je bewust van jouw eigen invloed.

Wil je meer informatie over de inhoud van de cursus? Klik hier! 

 

In samenwerking met de Sportraad.

Welke cursus zou u willen volgen?