Selecteer een pagina

De Vrijwilligerscentrale voor organisaties

aan-de-ipadOrganisaties kunnen ook gebruikmaken van vrijwilligers. Vrijwilligers hebben vele talenten! Misschien ben je op zoek naar precies die persoon. Tegenwoordig doen ook mensen die in het werkproces net buiten de boot zijn gevallen, vrijwilligers (denk aan alle reorganisaties, sluiten van bedrijven, e.d.). Zo blijven zij actief in hun vak, met mensen en met arbeidsritme. Gelukkig is hiervoor tegenwoordig aandacht en werkt ook het UWV mee. Dus … meld je aan!

Ook maatschappelijke organisaties kunnen hun vacature(s) voor vrijwillige functies aanmelden in de vacaturebank. De snelste manier om vrijwilliger en organisatie of bedrijf bij elkaar te brengen!

Aanmelding
Via de vacaturebank kun je als organisatie je vacature aanmelden. Hiervoor is het nodig dat je je organisatie eerst eenmalig aanmeldt. Daarna kun je (meerdere) vacatures direct plaatsen. Daarbij geef je aan welke vacature u heeft, wat de specifieke werkzaamheden van de vrijwilliger zijn, wanneer de vrijwilliger nodig is en informatie over de organisatie.

Kennismaking
Kennen wij jou nog niet? Dan nemen we contact met je op om een afspraak te maken om je organisatie eens te bezoeken. Dit bezoek is bedoeld om kennis te maken. We kunnen de werkwijze van de vrijwilligerscentrale nader toelichten en een beeld krijgen van de organisatie en het werk waarvoor je een vrijwilliger zoekt. Heb je vragen over de inzet van vrijwilligers, dan kun je daarmee bij ons terecht.

Vacature
Je plaatst de vacature en wij screenen de tekst even voordat we deze goedkeuren. Daarmee wordt de vacature openbaar zichtbaar. Een exemplaar van de vacature komt in de fysieke vacaturemappen die op verschillende plekken in alle kernen van de gemeente Lochem te raadplegen zijn. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen een afspraak maken en een keuze maken uit het aanbod. Natuurlijk doen de medewerkers van de Vrijwilligerscentrale hun uiterste best een geschikte vrijwilliger voor je organisatie te vinden.

Bemiddeling
Op het moment dat wij een geschikte vrijwilliger gevonden hebben, wordt er contact opgenomen door de medewerker van de vacaturebank of door de vrijwilliger zelf. Als je een vacature plaatst kun je aangeven of:

  • de vrijwilliger rechtstreeks informatie bij jou kan inwinnen en een afspraak met je kan maken
  • je wilt dat wij voor jou bemiddelen.

Wanneer een vrijwilliger via de website solliciteert op uw vacature, dan sturen wij haar/zijn gegevens aan jou door en maak je zelf een afspraak met de vrijwilliger.

Nazorg
De vrijwilligerscentrale onderhoudt contact met de vrijwilliger over de bemiddeling naar een organisatie. We rekenen erop dat de organisatie doorgeeft wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. contactpersoon, werktijden, etc. en ook wanneer de vacature inmiddels vervuld is of niet meer nodig is.

Wil je gebruik maken van één van de volgende diensten, neem dan contact op met ons:

  • informatie en advies;
  • voorlichting;
  • deskundigheidsbevordering;
  • bemiddeling van vraag en aanbod (vacaturebank);
  • service;
  • vrijwilligersbeleid, o.a. hoe kun je vrijwilligers werven en behouden, vrijwilligerscontract,   onkostenvergoeding,  promotie en publiciteit.