Selecteer een pagina

Tanja Pompe is sinds 1 april 2019 de coördinator van de Lochemse Uitdaging en dat is geen grapje. Een mooie uitdaging want in de Lochemse Uitdaging werk je samen met een groot netwerk. En dat is nu precies wat Tanja leuk vindt. Ze is jarenlang actief geweest, ook als vrijwilliger, in de politiek. “Ik was een soort ‘politiekverbinder’, zoals het verbinden van het zakenleven met het sociaal domein.” En laat dat nu ook precies zijn wat de Lochemse Uitdaging doet.

Door Sonja Peterse
De Lochemse Uitdaging is een netwerk van vrijwilligers van commerciële bedrijven die ervoor zorgen dat bedrijven kosteloos vrijwilligersorganisaties ondersteunen. Zo zetten bedrijven kennis, kunde, menskracht en materiaal in om bij vragen van vrijwilligersorganisaties verder te helpen. En dat begint met een vraag aan Tanja. “We zijn net gestart en keihard bezig om een netwerk van bedrijven enthousiast te maken om zich aan te sluiten bij de uitdaging, maar we hebben wel al drie matches gefikst. Mijn ambitie is om het netwerk van bedrijven zo groot te maken dat de vragen niet steeds bij dezelfde partijen komen te liggen. Zo maken we met een hele grote groep, de gemeente Lochem een beetje mooier. Als er een vraag binnenkomt vraag ik altijd eerst wat ze zelf al gedaan hebben en wat ze er zelf voor over hebben om de ‘klus’ te klaren. Alles wat je zelf kan oplossen, vooral zelf doen!” De uitdaging werkt met een wisselwerking waarin we van de vrijwilligersorganisatie ook een passende tegenprestatie vragen. Als coördinator verbindt Tanja de aanvrager met het bedrijvennetwerk, organisaties regelen het daarna allemaal zelf. “Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg dat iedereen zich aansluit bij de uitdaging en elkaar gaat helpen. Eigen verantwoordelijkheid eerst natuurlijk, ik neem niet over maar help verbindingen te leggen. Als ik alles zou overnemen word ik vrijwilliger van het jaar,” zegt Tanja lachend. “Dat is niet echt mijn ambitie. Ik word blij als het lukt om de goede match te maken.”

Ook bedrijven worden heel blij als aangeboden goederen goed terecht komen bij een lokale vrijwilligersorganisatie. Dat is veel leuker dan verkopen op marktplaats. Samen weet en kun je veel meer. Kleine vragen zijn zo relatief simpel op te lossen.

Het duurt nog even maar in februari 2020 houdt men een beursvloer. Daar kunnen bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar ‘real live’ ontmoeten en mooie dealtjes sluiten. Heb je als vrijwilligersorganisatie een vraag of wil je je aansluiten bij de Lochemse Uitdaging als bedrijf, kijk op Lochemseuitdaging.nl. “Wij gaan graag de uitdaging met jullie aan!”