Selecteer een pagina

VrijwilligersAcademie

5-vrijwilligersacademieLochem durft kennis met vrijwilligers te delen
Eén van de doelstellingen van de Vrijwilligerscentrale Lochem is om alle vrijwilligers en organisaties in Lochem die met vrijwilligers werken (nog meer) te ondersteunen. Met als resultaat dat mensen hun werk als vrijwilliger nog beter en vooral met meer plezier kunnen doen. Daarnaast dat organisaties nog beter (samen) kunnen werken met vrijwilligers.

De Vrijwilligerscentrale doet dit onder andere door het aanbieden van kennis in de vorm van informatie en trainingen, workshops en cursussen. Kennis wordt aangeboden op drie gebieden: algemeen over vrijwilligerswerk, verdiepend over een bepaald onderwerp en persoonlijke kennis die je ook buiten het vrijwilligerswerk in kunt zetten.