Selecteer een pagina

Informatie voor en over vrijwilligers

Als je als vrijwilliger of met vrijwilligers werkt, dan is sommige informatie handig. De vrijwilligerscentrale heeft informatie voor je gebundeld. De informatie vind je op twee gebieden: algemeen over vrijwilligerswerk en verdiepend over een bepaald onderwerp waar veel vrijwilligers mee te maken hebben.

Mis je informatie of heb je informatie die je met anderen wilt delen? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale. Mail naar vrijwilligerscentrale@lochem.nl of bel naar (0573)297000 of (06)52519369. Contactpersoon is Tom Kleissen.

1. Informatie over en voor vrijwilligerswerk

Onderstaande informatie is voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties handig. Of je nu bij SWL als vrijwilliger werkt, binnen een sportvereniging of op een school. Ongeacht of je organisatie geheel uit vrijwilligers bestaat of met een aantal vrijwilligers werkt.

Vrijwilliger bij SWL?

Als je vrijwilligerswerk doet bij Stichting Welzijn Lochem dan zijn er een aantal formulieren en afspraken voor alle vrijwilligers.

Als organisatie Lees hier meer over.

  • Handboek vrijwilligers SWL

In de bijlage Handboek

In de bijlage formulier onkostenvergoeding

Regels van de Belastingdienst
Hoe ga je om met vergoeding voor vrijwilligerswerk? Lees hier wat de belastingdienst hierover zegt.

Uitkering en vrijwilligerswerk
Een uitkering van het UWV of pensioen en vrijwilligerswerk. Hoe dat samen gaat lees je hier.

Uitkering en vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn op weg naar betaald werk. Bij alle uitkeringen is vrijwilligerswerk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van de uitkering die van toepassing is, het soort vrijwilligerswerk en de regels van de uitkeringsinstantie. Informeer bij je uitkeringsinstantie welke regels voor jou gelden

Collectieve vrijwilligersverzekering Gemeente Lochem
Oh, jee! Je hebt schade geleden tijdens vrijwilligerswerk! Kijk hier hoe je daar binnen de gemeente Lochem voor verzekerd bent als vrijwilliger.

Hoeveel vergoeding vraag/geef je voor vrijwilligerswerk?
Een rekenhulpje….

Regelhulp bij vragen over vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersregeling zorgt bij veel vrijwilligers en organisaties voor hoofdbrekens. Mag een vrijwilliger een vergoeding ontvangen en hoeveel mag dat zijn? Wat moet de vrijwilliger of de organisatie doen wanneer een vrijwilliger teveel ontvangen heeft? Op de website van de Belastingdienst staat nu een regelhulp die organisaties en vrijwilligers kunnen gebruiken om antwoorden te krijgen op de vragen over de vrijwilligersvergoeding.

Landelijke sites waar je veel informatie over vrijwilligerswerk vindt

  • Movisie Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, ook rondom vrijwilligerswerk.
  • Vrijwilligerswerk.nlBrede landelijke kennissite over vrijwilligerswerk.
  • NOVVereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de netwerk- en belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid.

 

 2. Verdiepende en aanvullende informatie rondom vrijwilligerswerk

Deze informatie is voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties rondom verschillende thema’s.

Thema: promotie
Hoe maak je snel een mooie poster voor bijvoorbeeld een evenement, club of organisatie? Kijk eens op deze gave site waar je met een paar klikken een hele mooie poster kan maken! https://www.canva.com/

Thema: eenzaamheid
Hoe kun je als organisatie alert zijn op vrijwilligers die eenzaam zijn? Hoe gastvrij en laagdrempelig zijn jullie? In een gratis inspiratieboekje van Movisie (2016) lees je meer over eenzaamheid en de signalen. Je krijgt tips over wat je zelf kunt doen. Ze laten zien hoe je organisatie een gastvrije organisatie kan zijn met voldoende aandacht voor de eigen vrijwilligers. Oók voor de vrijwilligers die eenzaam zijn.

Thema: privacy                                                                                                                                                                                            De Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel de AVG. Watisdat? IetsmetPrivacy? Moetikdaarookwatmee?
Begin april 2018 organiseren we samen met de Gemeente Lochem en de Sportraad Lochem een bijeenkomst waar je kunt zien wat dat voor jou of jullie club, vereniging of maatschappelijke organisatie betekent. Want ook als je met vrijwilligers werkt is dit van belang. Vast een beetje info? Klik dan hier: https://zakelijk.nlvoorelkaar.nl/avg-aandachtspunten-voor-…/

3.Tips en trics

 Een goede vrijwilligersvacature, hoe schrijf je die?

Juist omdat het aantal vrijwilligersvacatures toeneemt, is het belangrijk dat je vacaturetekst wervend en helder is! Voor wie op zoek is naar vrijwilligerswerk, vormt de vacaturetekst de eerste kennismaking met je organisatie. Je bent op zoek naar die vrijwilliger die goed bij je organisatie past. En een vrijwilliger is op zoek naar een functie, die bij hem past! Hoe zorg je dat de kans op een match groter wordt? Hierbij wat tips vanuit de Vrijwilligerscentrale:

  • Een duidelijke functie is het halve werk. Dus zorg voor een goede en duidelijke titel van de vacature. Het moet voor de vrijwilliger gelijk duidelijk zijn wat de functie is, en bij wat voor soort of welke organisatie de functie is. Zorg voor een actieve omschrijving of kies voor een functienaam. Gebruik het liefst een ander woord dan ‘vrijwilliger’. Voorbeelden: ‘Verzorg dieren bij onze kinderboerderij’ of ‘Docent Nederlandse taal aan migrantenvrouwen’.
  • Vacaturetekst: duidelijk, kort en volledig. Maak korte zinnen en gebruik korte woorden, want grote lappen tekst worden niet gelezen! Wees volledig qua informatie en laat degene die op zoek is naar vrijwilligerswerk niet achter met vragen. Let daarnaast op spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie. Een vacaturetekst vol fouten staat niet professioneel. En let daarnaast op vakjargon en vermijd afkortingen.
  • Persoonlijke en actieve schrijfstijl. Met een persoonlijke en actieve schrijfstijl mak je mensen enthousiast. Probeer wervend te schrijven. Spreek de vrijwilliger aan met ‘je’ en de organisatie met ‘we’. Stel een vraag, zoals: “Houd je van de natuur?” Gebruik liever actieve zinnen in plaats van lijdende zinnen. Dus liever niet “Er wordt graag gezongen door ouderen” maar meer “Ouderen zingen graag”. En heel belangrijk, wees uitnodigend. “Heb je interesse? Maak dan een afspraak met de contactpersoon van deze vacature.” Of: “wil je meer informatie over deze vrijwilligersplek? Bel of mail de contactpersoon”.